علوی تاکید کرد؛

جشنواره فیلم فجر تلاش برای میزبانی سینماهای باغ کتاب

رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران گفت: مجموعه سینماهای باغ کتاب به مدت پنج سال بود که پس از سه سال فعالیت، تعطیل شده بود که با پیگیری سازمان املاک و مرکز حقوقی به مدار خدمت بازگشت. به گزارش  شهرداران ، سید احمد علوی در دویست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با […]

رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران گفت: مجموعه سینماهای باغ کتاب به مدت پنج سال بود که پس از سه سال فعالیت، تعطیل شده بود که با پیگیری سازمان املاک و مرکز حقوقی به مدار خدمت بازگشت.

به گزارش  شهرداران ، سید احمد علوی در دویست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نظم جهانی که چند کشور را بر دنیا حاکم کردند و خود را سردمدار دنیا می دانند بیش از این نمی توانست آبروریزی به دنبال داشته باشد، اظهار کرد: تمام جهان این نسل کشی را می بینند اما کدخداها چشمان خود را به روی این فجایع بسته اند و هر صدایی که برای اعتراض برمی خیزد، فوراً به آن صدا حمله ور می شوند تا آن صدا را خاموش کنند اما خواب و خیالی بیش نیست که با اعمال خود نور خدا را خاموش کنند.

رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بنده روزهای بسیاری را برای موضوعی پیگیری کردیم تا به سرانجام برسد، یادآور شد: مجموعه سینماهای باغ کتاب به مدت پنج سال بود که پس از سه سال فعالیت، تعطیل شده بود و هزار و ۳۰ صندلی اش از مدار خارج شده بود و به فرهنگ تهران خدمت نمی کرد.

وی ادامه داد: سازمان املاک و مرکز حقوقی شهرداری پیگیری کرد و این سینماها به سازمان فرهنگی و هنری تحویل داده شده و به مدار فعالیت باز می گردد. امیدواریم تلاش شود این هزار و ۳۰ صندلی تا جشنواره فیلم فجر میزبان مردم باشد.

علوی با بیان اینکه این مجموعه ها شاهکار خوبی بود و حیف بود که برای یک اختلاف حقوقی پنج سال در تعطیلی به سر می برد، تصریح کرد: امیدواریم شهرداری تهران در بودجه سال آینده حکم تشکیل سازمان گردشگری را لحاظ کرده باشند. دبیرخانه ای در این خصوص تشکیل شده اما خبر نداریم که قرار است لایحه ای برای سازمان گردشگری ارائه دهند یا خیر.