سهم مناطق از «من شهردارم ۲»

سهم مناطق از «من شهردارم 2» یکی از طرح های شهرداری تهران است که به منظور مشارکت های مردمی در پروژه های شهری عملیاتی شد.

سهم مناطق از «من شهردارم ۲» گامی بلند در راستای تحقق مردمی سازی کارهای شهری است. به گزارش شهرداران و شهرداری تهران، مدیریت شهری در دوره ششم در طرحی ابتکاری با راه‌اندازی پویش«من شهردارم» گامی بلند در راستای تحقق مردمی‌سازی‌ اقدامات شهری برداشت. در مرحله اول با مشارکت ۳۵۰هزار نفری شهروندان، حدود ۱۲۵۵پروژه نهایی و اولویت‌بندی و پس از اختصاص بودجه عملیاتی شدند و امروز با اتمام ۶۳۰پروژه، میزان پیشرفت طرح‌های اولویت‌بندی شده در«من شهردارم یک» به مرز ۶۰درصد رسیده است.

همین وضعیت مطلوب، زمینه‌ای شد تا شهرداری تهران امسال برای دومین بار طرح من شهردارم را اجرایی کند، پویشی که مدیران شهری پیش‌بینی می‌کنند و امیدوارند مشارکت یک میلیون نفری مردم در آن رقم بخورد. عبارت «ایده‌های من شهر را می‌سازد» بهترین مشوق برای جلب مشارکت شهروندان در این پویش است.

سهم مناطق از «من شهردارم ۲» امسال در قالب پروژه‌های توسعه محلی، ۳۵۸۰ طرح پیش‌بینی شده که شهروندان تا پایان آذر فرصت دارند براساس نیاز محلات آنها را اولویت‌بندی کنند. برای شرکت در این پویش کافی است به سایت شهرداری تهران به نشانی https://www.tehran.ir/ مراجعه کنند یا عبارت«من شهردارم» را جست و جو و روی نخستین گزینه کلیک کرده و وارد صفحه اصلی شوند.

پروژه‌های پیش‌بینی شده در مناطق براساس نیاز شهر و محلات بوده است و از این‌رو در برخی از مناطق تعداد پروژه‌ها زیاد و در بعضی دیگر کم است. البته نوع پروژه‌ها به لحاظ ترافیکی، عمرانی، خدماتی، رفاهی، ورزشی و… هم براساس اقتضای مناطق تعیین شده‌اند. پروژه من شهردارم یکی از طرح های شهرداری تهران به منظور مشارکت بیشتر مردم در امور شهری و مطالبه گری شهروندان بود که با استقبال خوبی هم روبرو شده است. روزانه شهروندان تهرانی با ارایه طرح های خود در سایتی که آدرس آن داده شده است برنامه و طرح های خود را بارگذاری می کنند. حضور مردم در برنامه هایی از این دست می تواند به مسوولان و سیاست گذاران شهری کمک بیشتری در اداره امور شهر کند.