سنگفرش کردن پیاده‌روهای مسیر چایکنار تبریز

شهردار منطقه ۸ از آغاز عملیات تخریب آسفالت پیاده‌روها در مسیر چایکنار خبر داد.

به گزارش شهریار، رضا جانفشان نوبری ضمن اعلام خبر فوق گفت: با توجه به نامناسب بودن پیاده‌روهای این مسیر و آسفالت بودن آن، عملیات تخریب آسفالت پیاده‌روهای مسیر چایکنار، منتهی به پل قاری را طی روزهای اخیر آغاز کرده و با اجرای تخریب آسفالت پیاده‌روها، کفسازی مسیر را طی روزهای آتی آغاز خواهیم کرد.
وی افزود: در حال حاضر چندین پروژه کفسازی توسط شهرداری منطقه ۸ در حال اجرا است که با بهره‌برداری از آنها، کیفیت معابر پیاده‌محور منطقه متحول خواهد شد.