نابرابری‌های اجتماعی_اقتصادی در بافت شهری در کتاب سلامت شهری

به گزارش شهرداران و  روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، مراسم معرفی و رونمایی از کتاب سلامت شهری، مدل‌های کنش‌پژوهی مشارکتی برای مقابله با نابرابری‌های اجتماعی_اقتصادی در بافتار شهری با حضور با حضور دکتر بوترابی معاون فن آوری و کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت و با اساتید معماری و شهرسازی  ، استاد عبدالحمید […]

به گزارش شهرداران و  روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، مراسم معرفی و رونمایی از کتاب سلامت شهری، مدل‌های کنش‌پژوهی مشارکتی برای مقابله با نابرابری‌های اجتماعی_اقتصادی در بافتار شهری با حضور با حضور دکتر بوترابی معاون فن آوری و کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت و با اساتید معماری و شهرسازی  ، استاد عبدالحمید نقره کار، دکتر مصطفی بهزادفر، دکتر مهدی خاک زند،  دکتر محسن وفامهر، دکتر حمید ارامی، دکتر سمانه تقدیر، دکتر هانیه صنایعیان، دکتر مرتضی رهبر، دکتر رضا خیرالدین، دکتر احمد خلیلی، دکتر مهدی حمزه نژاد، دکتر محمدصالح شکوهی، دکتر محمد جواد فشارکی، دکتر  مرتضی رهبر و دیگر اساتید دانشگاه های ایران و جمعی از مدیران و همکاران مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.در این مراسم، خواستگاه فکری کتاب تشریح و عنوان شد که امروزه از تلاقی دو جریان و دو مسیر گفتمانی شکل گرفته است که یک مسیر به بهداشت و درمان می‌رسد و مسیر دیگر از برنامه‌ریزی گفتمانی شهر آغاز می‌شود.همچنین ذکر شد که در این دهه شاهد تلاقی برنامه‌ریزی هستیم و تلاقی این دو جریان فکری سبب شکل‌گیری گفتمان جدیدی تحت عنوان شهرهای امن می‌شود.کتاب “سلامت شهری” اما دستاورد یک گروه ملی در کشور ایتالیا است، رویکرد اصلی آن چندرشته‌ای است و بر فراتر از میان‌رشته‌ای گام برداشتن، تاکید دارد.کنش پژوهی از دیگر مواردی است که در کتاب مذکور بر آن تاکید شده است و به محور “سلامت” به صورت جمعی می‌نگرد.اجتماع‌درمانی از دیگر مواردی است که در کتاب “سلامت شهری” به آن پرداخته شده و کتاب مذکور در قالب ۳۶۴ صفحه و ۱۷ فصل به میزان آسیب‌پذیری شهرها، سلامت شهری و چگونگی بهبود آن پرداخته است.