لازمه تحول سازمانی مدیریت فرهنگی سرمایه انسانی

معاون شهردار تهران در اختتامیه جشنواره ادبی و هنری پروردگارا:

به گزارش شهرداران و معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: توجه به استعدادهای نهفته یا شکوفا شده فردی و گروهی کارکنان، یکی از الزامات مدیریت فرهنگی سرمایه انسانی‌ست که رشد و بالندگی فردی و سازمانی را به همراه دارد.
مجید باقری در اختتامیه نخستین جشنواره هنری ادبی “پروردگارا” که از سوی اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی برگزار شده بود، با تأکید براینکه مدیریت فرهنگی سرمایه انسانی، رویکرد مدیریتی مورد تأکید صاحبنظران در حوزه مدیریت ست، گفت: لازمه مدیریت فرهنگی کارکنان سازمان در نخستین قدم این است که به جای «منابع انسانی» بگوییم «سرمایه انسانی».
وی افزود: یکی از بزرگترین مزایای یک فرهنگ سازمانی قوی، تبدیل «کارمندان سازمان» به «حامیان سازمان» (همکاران وفادار) است و این، جز با “مدیریت فرهنگی سرمایه انسانی” امکان‌پذیر نیست.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران تصریح کرد: توجه به استعدادهای نهفته یا شکوفا شده فردی و گروهی کارکنان، یکی از الزامات مدیریت فرهنگی ست که رشد و بالندگی فردی و سازمانی را به همراه دارد.
وی درخصوص برگزاری «نخستین جشنواره ادبی و هنری پروردگارا» عنوان کرد: این جشنواره در راستای تقویت مدیریت فرهنگی سرمایه انسانی، «تقویت استعدادها» و همچنین «استعدادیابی» رقم خورد که نتیجه درخشان مشارکت ۲ هزار نفر از همکاران و ارسال ۴ هزار اثر ادبی و هنری به این جشنواره، نشان‌دهنده دغدغه مدیریت شهری و کارکنان شهرداری تهران برای تحقق «مدیریت فرهنگی » در این سازمان بزرگ خدمتگزار است.
معاون شهردار تهران ضمن تقدیر از اساتیدی که داوری آثار را به‌عهده داشتند، اظهار کرد: چنانچه همکاران ایده خلاقانه‌ای برای معرفی این استعدادها و هنرمندان به شهرداری دارند، برای اجرا مطرح کنند.
در پایان این مراسم، برگزیدگان رشته‌های هنری و ادبی جشنواره مورد تقدیر قرار گرفتند.