سدسازی و بهسازی و نوسازی سد دشت پلنگ

به گزارش شهرداران و  روابط عمومی استانداری بوشهر، احمد محمدی زاده در بازدید از سد دشت پلنگ در شهرستان دشتی اظهار داشت: پروژه های حوزه آب اعم از آب شیرین کن ها و سدسازی و بهسازی و نوسازی شبکه انتقال در استان طی ۲ سال اخیر با شتاب قابل توجهی انجام شده است. وی افزود: […]

به گزارش شهرداران و  روابط عمومی استانداری بوشهر، احمد محمدی زاده در بازدید از سد دشت پلنگ در شهرستان دشتی اظهار داشت: پروژه های حوزه آب اعم از آب شیرین کن ها و سدسازی و بهسازی و نوسازی شبکه انتقال در استان طی ۲ سال اخیر با شتاب قابل توجهی انجام شده است. وی افزود: تامین آب شرب مورد نیاز شهرستان دشتی به طور متمرکز و سراسر استان از محل خط آبرسانی سراسری کوثر و همچنین تامین آب صنعت از اهداف احداث سد دشت پلنگ در شهرستان دشتی است. استاندار بوشهر با بیان اینکه اعتبار فاینانس سد دشت پلنگ ۳۲۵ میلیون یوان چین است تصریح کرد: ۸۵ درصد این اعتبار توسط تامین کننده مالی خارجی و ۱۵ درصد توسط کارفرما تامین می‌ شود. وی اضافه کرد: با احداث و راه اندازی، ضمن جلوگیری از وقوع سیلاب های ویرانگر، از تخلیه سالانه بالغ بر ۷۲ میلیون مترمکعب آب به خلیج فارس جلوگیری شده و این حجم از آب به صورت برنامه ریزی شده در اختیار بخش های مختلف قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد: اکنون پیشرفت فیزیکی سد دشت پلنگ به ۳۷ درصد افزایش یافته و این سد سال آینده آبگیری خواهد شد.

احمد محمدی زاده عصر پنجشنبه در بازدید از شهرستان دشتی اظهار داشت: پروژه های حوزه آب اعم از آب شیرین کن ها و سدسازی و بهسازی و نوسازی شبکه انتقال در استان طی ۲ سال اخیر با شتاب قابل توجهی انجام شده است.

وی افزود: تامین آب شرب مورد نیاز شهرستان دشتی به طور متمرکز و سراسر استان از محل خط آبرسانی سراسری کوثر و همچنین تامین آب صنعت از اهداف احداث  در شهرستان دشتی است.استاندار بوشهر با بیان اینکه اعتبار فاینانس سد دشت پلنگ ۳۲۵ میلیون یوان چین است تصریح کرد: ۸۵ درصد این اعتبار توسط تامین کننده مالی خارجی و ۱۵ درصد توسط کارفرما تامین می‌ شود.  وی اضافه کرد: با احداث و راه اندازی  ضمن جلوگیری از وقوع سیلاب های ویرانگر، از تخلیه سالانه بالغ بر ۷۲ میلیون مترمکعب آب به خلیج فارس جلوگیری شده و این حجم از آب به صورت برنامه ریزی شده در اختیار بخش های مختلف قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: اکنون پیشرفت فیزیکی به ۳۷ درصد افزایش یافته و این سد سال آینده آبگیری خواهد شد.