ارزیابی عملکرد سامانه HSE از منطقه ۱۴ سال ۱۴۰۲

ممیزی سیستم مدیریتی HSE مناطق، با حضور ارزیابان سامانه مدیریت HSE شهرداری تهران در روز چهارشنبه ۹ اسفندماه انجام شد. به گزارش شهرداران و روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴، حمید رضا سیف الهی رئیس اداره HSE منطقه با بیان این خبر گفت:به منظور دستیابی به بهبود مستمر عملکرد در حوزه مدیریت سیستم ایمنی، بهداشت و […]

ممیزی سیستم مدیریتی HSE مناطق، با حضور ارزیابان سامانه مدیریت HSE شهرداری تهران در روز چهارشنبه ۹ اسفندماه انجام شد.
به گزارش شهرداران و روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴، حمید رضا سیف الهی رئیس اداره HSE منطقه با بیان این خبر گفت:به منظور دستیابی به بهبود مستمر عملکرد در حوزه مدیریت سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست و نظر به اهمیت عملکرد HSE مناطق در فعالیت های پیمانکاری و شهرداری، صورت گرفت.
وی در ادامه اشاره کرد؛ بازدیدهای میدانی رعایت الزامات سلامت، ایمنی و محیط زیست و رفع عدم انطباق‌های احتمالی این اماکن مورد بررسی قرار می گیرد.
سیف الهی در پایان یاد آور شد: سالیانه برنامه ممیزی بر اساس دستور العمل ارزشیابی عملکرد HSE واحد های شهرداری تهران در معیار مدیریت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست بر اساس شاخص نتیجه گر برگزار می گردد.

هدف اصلی داشتن یک سیستم hse به شیوه‌های کاری معیوب کارکنان، به‌ویژه در صنعت تولید بازمی‌گردد. کارکنان به‌سختی از حوادث ناشی از ماشین‌ها و تجهیزاتی که با آن کار می‌کردند محافظت می‌شدند. درنتیجه میزان تصادفات منجر به جراحات و حتی مرگ آن‌ها زیاد بود.

در نهایت کارکنان ایمنی بهتر را خواستار شدند و دولت‌ها با معرفی قوانینی که کارفرمایان را ملزم به تضمین سلامتی و ایمنی محل کار می‌کرد، واکنش نشان دادند. این قوانین شامل پرداخت بیمه پزشکی و سایر غرامت به جراحات، مرگ و بیماری ناشی از فعالیت‌های کاری است.