ساماندهی و راه‌اندازی خط جدید تاکسی در مسیر بیمارستان کودکان مردانی‌آذر تبریز

سازمان تاکسیرانی تبریز در راستای ارتقای رفاه حال شهروندان و سهولت در دسترسی به بیمارستان تازه تأسیس کودکان مردانی آذر، نسبت به ایجاد ایستگاه تاکسی در داخل این بیمارستان اقدام کرد.

به گزارش شهریار،  عبدالرحیم قاصدی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز در این خصوص گفت: به دنبال برگزاری جلسات بررسی مسائل و رفع نواقص بیمارستان کودکان مردانی آذر و در راستای رفاه حال شهروندان و سهولت در دسترسی مراجعان به این بیمارستان با هماهنگی مدیریت آن، ایستگاه تاکسی در محوطه بیمارستان احداث و تاکسی‌های مورد تقاضا در محل مستقر شد و شهروندان می‌توانند از ایستگاه راهنمائی (پل کابلی) به بیمارستان و بالعکس استفاده کنند.