ساماندهی و اصلاح کوچه منظم واقع در خیابان عارف ایده‌لو با توزیع آسفالت

اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ با توزیع آسفالت، اقدام به ساماندهی و اصلاح کوچه منظم واقع در خیابان عارف ایده لو کردند.

به گزارش شهریار، معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ در تداوم اجرای طرح ساماندهی محلات و رفع مشکلات ترددی همچنان در حال انجام برنامه‌های تعیین شده هستند به طوری که بسیاری از محلات کم‌برخوردار در این برنامه‌ها گنجانده شده و اجرا می‌شوند.

بر همین اساس، کوچه منظم واقع در خیابان عارف ایده لو در برنامه کاری معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ قرار گرفته و بلافاصله توسط اکیپ‌های این معاونت، ساماندهی و رفع مشکل آن با توزیع آسفالت عملیاتی و انجام پذیرفت.