ساماندهی جوب‌های حد فاصل ایستگاه علی آباد تا تقاطع توانیر در خیابان عباسی تبریز

معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱، اقدام به مرمت و ساماندهی جوب‌های مسیر حد فاصل ایستگاه علی آباد تا تقاطع توانیر در خیابان عباسی کرد.

به گزارش شهریار، با توجه به فرا رسیدن فصل بارندگی و برنامه‌ریزی جهت کنترل روان آبها در مسیرهای پرتردد و پیشگیری از سرریز شدن آب به داخل خیابان و مغازه‌های شهروندان، شهرداری منطقه ۱ اقدامات ویژه‌ای در جهت اصلاح و ساماندهی جوب‌ها و کانال‌های سطحی کرده است.
بر همین اساس، یکی از مسیرهای در دست اجرای معاونت فنی و عمرانی قرار گرفته و عملیات مرمت، اصلاح و ساماندهی جوب‌های آن وارد فاز عملیاتی شده، مسیر حد فاصل ایستگاه علی آباد تا تقاطع توانیر در خیابان عباسی است که هم‌اکنون توسط معاونت فنی و عمرانی اجرا شده است.