ساخت یادمان شهدای شهر کندراز

در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان خلیل آباد که با حضور حجت الاسلام ناهیدی امام جمعه وفرماندار شهرستان تشکیل شد، حسن رحمتی مسئول نمایندگی دفترحفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس شهرستان خلیل آباد در گزارشی اهم اقدامات انجام در شهرستان را برای ساخت وتکمیل یادمان های شهدای پارک ولیعصر(عج)  وشهدای گمنام شهر کندر […]

در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان خلیل آباد که با حضور حجت الاسلام ناهیدی امام جمعه وفرماندار شهرستان تشکیل شد، حسن رحمتی مسئول نمایندگی دفترحفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس شهرستان خلیل آباد در گزارشی اهم اقدامات انجام در شهرستان را برای ساخت وتکمیل یادمان های شهدای پارک ولیعصر(عج)  وشهدای گمنام شهر کندر را بیان کرد.
رحمتی با تاکید بر تکمیل پروژه وساخت یادمان شهدای کندر افزود: اجرای برنامه های فرهنگی ونیزتهیه دانشنامه شهدا وبرنامه ریزی برای اعزام روایت گران به مساجد وتکایا  در مناسبت های مختلف از برنامه های این دفتر است.
درادامه این جلسه مهندس سید مسعود یاوری فرماندار شهرستان خدمات این دفتر را ستود وافزود:  شهرداری وشورای اسلامی شهر خلیل آباد موضوع تکمیل یادمان شهدا را با همکاری دفتر آثار شهرستان پیگیری کند.
وی همچنین از پیگیری ساخت یادمان شهدای کندر خبرداد واظهار داشت: ساخت یادمان  شهدای گمنام کندر از اولویت های شهرستان در شهر کندر است.