استاندار ایلام:

ساخت خانه معلم، تجهیز مدارس و ایجاد درمانگاه تخصصی معلمان در دستور کار بیمه معلم باشد

استاندار ایلام در دیدار مدیرعامل شرکت بیمه معلم: بیمه معلم نگاه ویژه ای به جامعه فرهنگیان ایلام داشته باشد/ ساخت خانه معلم، تجهیز مدارس و ایجاد درمانگاه تخصصی معلمان در دستور کار بیمه معلم باشد

با گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری ایلام، دکتر حسن بهرام نیا شامگاه پنجشنبه ۵ آبان در دیدار با مدیرعامل شرکت بیمه معلم گفت: شرکت بیمه معلم می تواند رافع بسیاری از مشکلات فرهنگیان استان باشد و برای فعالیت بیشتر این بیمه ما هم کمک خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بیمه معلم در تجهیز مدارس، مکان های آموزشی و درمانگاه تخصصی فرهنگیان در استان اقدام کند که شاهد یک خدمت بسیار خوب به این قشر زحمتکش باشیم.
استاندار ایلام در ادامه خواستار نگاه ویژه شرکت بیمه معلم به جامعه فرهنگی استان شد و تاکید کرد: استان ایلام با توجه پتانسیل های بسیار خوب در بخش های مختلف، اما از استانهای کم برخوردار است که امیدواریم شرکت بیمه معلم نیز بتواند در این زمینه به استان کمک کند.
دکتر بهرام نیا در ادامه با اشاره به کنگره بزرگ اربعین و خدمت رسانی شرکت بیمه معلم به زوار گفت: خدمت شرکت بیمه معلم در اربعین بسیار ارزشمند و قابل تقدیر بود.