دومین جلسه کمیته ایمنی ساختمان های پرخطر برگزار شد

منطقه 2

برگزاری دومین جلسه کمیته ایمنی ساختمان های پرخطر به سرپرستی محمد کریمی شهردار ناحیه۶

ساختمان های پرخطر به سرپرستی محمد کریمی شهرداربه گزارش شهرداران و  اداره روابط عمومی شهرداری #منطقه۲ دومین جلسه کمیته ایمنی ساختمانهای پرخطر در سطح ناحیه ۶ به سرپرستی محمد کریمی شهردار ناحیه۶ و با حضور اعضای تخصصی این کمیته و صاحبان املاک و اصناف ناایمن در سالن کنفرانس ناحیه برگزار شد .شهردار #ناحیه۶ هدف از برگزاری این جلسات را ملزم نمودن صاحبان و مالکان و ذینفعان املاک و اصناف فرسوده و پرخطر جهت ایمن سازی املاک خود دانست و اشاره کرد طبق بررسی های کارشناسی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران تعدادی املاک فرسوده و پرمخاطره در سطح این ناحیه قرار دارد که لازم است سریعا” مالکان و ذینفعان‌ آنها نسبت به رفع مخاطرات و موارد احصاء شده مرتبط با ایمن سازی اقدام و نسبت به اخذ تائیدیه از معاونت پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران واقع در : خیابان آزادی ، نبش خیابان میمنت اقدام نمایند .کریمی در خاتمه افزود :یکی از اقدامات برجسته ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری #ناحیه۶ در سنوات قبل پیگیری و اخذ تائیدیه ایمنی برای سه مورد از مراکز بهداشتی و درمانی شامل: درمانگاه بهگر ، بهگر توان و درمانگاه عمار و همچنین پایش و رفع خطر گود رها شده بانک رفاه در تقاطع با خیابان آزادی ، نبش بزرگراه یادگار امام ره بوده و امیدوارم با بحث و تبادل نظر و تشریک مساعی بین صاحبان و مالکان املاک ناایمن که جدیدا” شناسائی شده و نمایندگان سازمان آتش نشانی و ستاد پیشگیری و مدیریت بحران #منطقه۲ و برابر تعهدات اخذ شده از ذینفعان هر چه سریعتر ساختمان های فوق ایمن سازی تا در حوادث و رخدادهای طبیعی و غیر طبیعی شاهد خسارت های کمتری باشیم .