ساختمان جدید یگان امداد فرماندهی انتظامی توسط معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور افتتاح شد.

ساختمان جدید یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور همزمان با هفته نیروی انتظامی در بلوار پژوهش با حضور معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور افتتاح شد.