زیرسازی در زیرگذر مسیر خاتم الانبیا (ص)_شهید فعال در ارومیه

عملیات زیرسازی در زیرگذر مسیر خاتم الانبیا (ص)_شهید فعال در حال اجرا است.

به گزارش امور ارتباطات معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه، پس از انجام مراحل خاکبرداری و بازگشایی زیرگذر مسیر خاتم الانبیا (ص)_شهید فعال در پروژه تقاطع چهارسطحه آذربایجان، با برنامه ریزی‌های مدیریتی انجام یافته اقدامات اجرایی در راستای ادامه فعالیت‌های عمرانی این پروژه تسریع یافته و هم اکنون زیرسازی در قسمت شرقی این زیرگذر از سوی عوامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ارومیه در حال انجام است.

با اتمام و بهره برداری از این زیرگذر قسمت اعظم ترافیک هدایت شده از مسیر کمربندی خاتم الانبیا (ص) ساماندهی و روانسازی میشود .