توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی در منطقه۲

منطقه ۲

تقویت و توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی در منطقه۲

به گزارش شهرداران و شهردار منطقه۲ گفت: کارکرد بلوار شهید پاکنژاد با رویکرد انسان محور احیا ودر نیمه اول ۱۴۰۳ آماده و تحویل شهروندان خواهد شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲ ، مهدی صالحی، شهردار منطقه۲ در مراسم آغاز عملیات اجرایی ضلع شمال غربی خط ۷ مترو و افتتاح ورودی دوم ایستگاه شهید دادمان در #منطقه۲ که در قالب یکصد و چهارمین پویش امید و افتخار برگزار شد، گفت: با توجه به رویکرد مدیریت شهری درتقویت حمل و نقل عمومی تهران، توسعه زیر ساخت های حمل و نقل عمومی دردستور کار قرار گرفت و دستاوردهای خوبی رقم خورد. وی افزود: با بهره برداری از دو ایستگاه مترو دادمان و کتاب بخش عمده‌ای از مشکلات دسترسی شهروندان به حمل و نقل عمومی مرتفع شد.صالحی با اشاره به تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: در حوزه تاکسی، اتوبوس و ون هم اتفاقات خوبی رقم خورده است و اتوبوس های جدیدی به ناوگان حمل و نقل عمومی منطقه وارد شده است .شهردار #منطقه۲ تصریح کرد: با افتتاح ورودی دوم ایستگاه شهید دادمان، بلوار شهید پاکنژاد که بیش از ۱۰ سال از کارکرد خود خارج شده بود مجدد به کار گرفته می شود که این موضوع در پی نگاه انسان محور دنبال شده است. این محور در نیمه اول ۱۴۰۳ آماده و تحویل شهروندان خواهد شد.