رئیس خدمات شهری شهرداری چالوس

رفع مشکل زباله سوز نوشهر

به گزارش شهرداران و شهروندان فهیم چالوسی تا رفع مشکل زباله سوز نوشهر (که کوتاه مدت خواهد بود) صبوری داشته باشند ناصر دیلمی، رئیس خدمات شهری شهرداری چالوس با اشاره به اینکه براساس صورتجلسه و دستور مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۱۲ رئیس کل دادگستری استان مازندران، زباله‌های جمع‌آوری شده شهرچالوس به کارخانه زباله سوز نوشهر منتقل می شد. […]

به گزارش شهرداران و شهروندان فهیم چالوسی تا رفع مشکل زباله سوز نوشهر (که کوتاه مدت خواهد بود) صبوری داشته باشند

ناصر دیلمی، رئیس خدمات شهری شهرداری چالوس با اشاره به اینکه براساس صورتجلسه و دستور مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۱۲ رئیس کل دادگستری استان مازندران، زباله‌های جمع‌آوری شده شهرچالوس به کارخانه زباله سوز نوشهر منتقل می شد.
وی ادامه داد: از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۰، بعلت نقص فنی در کارخانه زباله سوز نوشهر، موقتا امکان انتقال زباله به کارخانه زباله سوز وجود ندارد.
رئیس خدمات شهری شهرداری چالوس از همراهی شهروندان محترم چالوس با مجموعه مدیریت شهری قدردانی نمود و از صبوری که در برهه‌های مختلف حتی در شرایط بحران‌ها و بروز حوادث غیرمترقبه در برابر مشکلات داشته اند تشکر نمود.
 دیلمی افزود: پس از رفع نقص کارخانه زباله سوز نوشهر(که کوتاه مدت خواهد بود )، مجموعه خدمات شهری شهرداری چالوس تمام امکانات و توان خود را بسیج خواهد نمود تا نسبت به جمع آوری و انتقال زباله‌های سطح شهر همچون سابق اقدام نماید.
 رئیس خدمات شهری شهرداری چالوس از شهروندان محترم و فهیم چالوس تقاضا نمودند در شرایط فعلی بمنظور کاهش مشکلات، با تفکیک زباله های تر و خشک، با شهرداری همکاری لازم داشته باشند.باله‌سوزی یکی از روش‌های نابودسازی زباله‌ است که طی آن پسماندهای آلی، در کوره‌هایی تحت شرایطی کنترل‌شده سوزانده می‌شوند. دستگاهی که در آن پسماند به‌ کمک شعله سوزانده می‌شود، زباله‌سوز حرارتی نام دارد. زباله‌سوزی با محفظه احتراق چرخان نیز از دیگر روش‌ها است