رنگ‌آمیزی پل‌های عابر پیاده واقع در جاده تبریز – آذرشهر

در راستای زیباسازی پل‌های عابر پیاده واقع در مسیر جاده تبریز – آذرشهر و همچنین بهبود وضعیت این پل‌ها، معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۷ تبریز اقدام به رنگ‌آمیزی سطوح فلزی پل‌های مذکور کرده است.

به گزارش شهریار، محمد رشتبری شهردار منطقه ۷ با اشاره به آغاز عملیات رنگ‌آمیزی پل‌های عابر پیاده واقع در مسیر جاده تبریز – آذرشهر گفت: با بررسی‌های صورت گرفته در خصوص وضعیت نامناسب پل‌های عابر پیاده واقع در مسیر جاده تبریز – آذرشهر، عملیات بهسازی، زنگ‌زدایی و رنگ‌آمیزی آنها آغاز شده است.
وی افزود: در این راستا، هفت پل عابر پیاده بزرگ واقع در مسیر جاده تبریز – آذرشهر ساماندهی و بهسازی خواهد شد.
شهردار منطقه ۷ تصریح کرد: زنگ‌زدایی و رنگ‌آمیزی پل‌های عابر پیاده این مسیر، با هدف زیباسازی سیمای شهری و افزایش دوره بهره‌برداری این پل‌ها، در حوزه بهبود ترافیکی این منطقه صورت می‌گیرد.