رنگ‌آمیزی دو جزئی سرعتکاه‌های خیابان ایده‌لو تبریز

شهردار منطقه ۱۰ تبریز از اجرای رنگ‌آمیزی سرعتکاه‌های تازه ایجاد شده در مسیر خیابان ایده لو خبر داد.

به گزارش شهریار، موسی زارعی با بیان این خبر گفت: در راستای افزایش ضریب ایمنی تردد و برقراری نظم و تامین امنیت شهروندان، اداره حمل و نقل و ترافیک این منطقه اقدامات ویژه‌ای را در سطح این حوزه انجام داده که یکی از آنها، اجرای عملیات رنگ‌آمیزی دو جزئی چهار سرعتکاه آسفالتی تازه ایجاد شده در مسیر خیابان ایده لو است که به صورت شبانه جهت عدم ایجاد ترافیک، اجرا و به اتمام رسیده است.
وی افزود: اقدامات انجام یافته می‌تواند به تردد ایمن و روان در این مسیر پرتردد افزوده و از مخاطرات احتمالی پیشگیری کند.