رفع خاموشی و تامین کامل روشنایی بلوار شهید رجایی

در راستای اجرای دستورات شهردار نسیم شهر مبنی بر اصلاح و تامین روشنایی ، بلوارها، میادین ومعابر اصلی که از روشنایی کافی برخوردار نبودند توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، روشن شدند.

به گزارش شهرداران، در راستای اجرای دستورات شهردار نسیم شهر مبنی بر اصلاح و تامین روشنایی ، بلوارها، میادین ومعابر اصلی که از روشنایی کافی برخوردار نبودند توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، روشن شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری نسیم شهر:

بر اساس همین گزارش : تامین روشنایی و رفع نواقص مبلمان شهری از اولویت های مهم مدیریت شهری نسیم شهر است که با هدف ارتقای سیما، منظر و فضای سبز شهری و همچنین تأمین رفاه و آسایش و کسب رضایت شهروندان گرامی انجام میشود.