گم شدن دیوارهای شهر بجنورد در انبوه دیوارنویسی تبلیغاتی

اوج بد اخلاقی تبلیغاتی برخی کاندیداها در بجنورد ، شهرداری را با انبوه مشکلات و پاکسازی شهر و آلودگی بصری  دیوارهای شهر بجنورد مواجه کرد. به گزارش شهرداران و کمالی ، رئیس اداره اجراییات و پیشگیری از تخلفات شهری گفت : به رغم تاکید چند باره به عوامل اجرایی ستادهای تبلیغاتی و کاندیداها ، متاسفانه […]

اوج بد اخلاقی تبلیغاتی برخی کاندیداها در بجنورد ، شهرداری را با انبوه مشکلات و پاکسازی شهر و آلودگی بصری  دیوارهای شهر بجنورد مواجه کرد.
به گزارش شهرداران و کمالی ، رئیس اداره اجراییات و پیشگیری از تخلفات شهری گفت : به رغم تاکید چند باره به عوامل اجرایی ستادهای تبلیغاتی و کاندیداها ، متاسفانه با انبوهی از دیوار نویسی مواجه شدیم که نمونه محرز قانون شکنی و جرم است.
کمالی افزود : تاکنون بالغ بر ۲۰۰ مورد شعار تبلیغاتی را در سطح شهر پاکسازی کردیم ، اما هنوز با حجم زیادی از دیوار نویسی مواجهیم .
وی یادآور شد : شهرداری با تامین و در اختیار گذاشتن فضای تبلیغاتی نصب پوستر و دعوت از کاندیداها به رعایت قوانین ، انتظار همکاری بیشتری داشت ، اما متاسفانه شاهد اوج بد اخلاقی تبلیغاتی در این دوره شدیم که چهره شهر از آن در امان نماند.
امروزه کاندیداها درگاه‌های مختلفی برای تبلیغات در اختیار دارند و متوسل شدن به شیوه‌های قدیمی با انواع چاپ و نصب پوستر و دیوار نویسی ، منسوخ‌ترین روش‌هایی است که همچنان اجرا می‌شود و هزینه بالایی را به شهرداری در پاکسازی منظر شهری تحمیل می‌کند.
کمالی یادآور شد : موارد تخلف کاندیداها طی گزارشی به حضور شهردار جهت ارجاع به مراجع ذی‌ربط ارائه خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد : مدیران ارشد به موضوع تخریب اموال عمومی و آسیب به منظر شهری واکنش جدی نشان بدهند.