دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور با رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور در این دیدار خطاب به رئیس دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان اظهار کرد:همه پناهندگان مقیم نیشابور از کلیه امور یارانه ای شهروندان نیشابور بصورت مساوی استفاده می کنند و در امور مربوط به آموزش و سلامت بویژه در زمینه واکسیناسیون کرونا هیچ تفاوتی بین شهروندان نیشابور و پناهندگان نیست.

ابوطالب جوان گفت:  خون ایرانی آمیخته به محبت و دوستی است و نمونه آن شهید سلیمانی می باشد  که برکات وجود ایشان به سرزمین های خارج از کشور می رسیده است.
نماینده عالی دولت در شهرستان نیشابور ابراز کرد:با توجه به همسایگی استان خراسان با کشور افغانستان می طلبد که سازمان های بین المللی که مدعی حقوق بشر هستند به وظیفه ذاتی خود بپردازند و این  ایراد و انتقاد است که از سه هزار کلاس درس که برای آموزش پناهندگان ساخته شده است تنها صد کلاس درس آن با مشارکت سازمان های بین المللی ساخته شده است.
رئیس  دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحده در امور پناهندگان اظهار کرد:ایران حجم بالایی از مهاجران را پذیرفته است که در زمینه آموزش و سلامت خدمات بسیار خوبی داده است .
خانم ماها کاشور گفت:خدمات مسئولین و شهروندان نیشابور به مهاجرین ستودنی است و این حکایت از فرهنگ بشر دوستانه مردم این ابرشهر است.
گفتنی است در این سفر  که آقای  پاسگال مسئول امور حمایتی پناهندگان  هم حضور  داشتند از خانواده تعدادی از مهاجران افغانی دیدار و چند دستگاه  ویلچر به آن ها اهدا گردید.