دیدار مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی استانداری یزد با جمعی از خانواده شهدای استان

سید حسن سالاری مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی استانداری یزد به همراه جمعی از همکاران با خانواده شهدای استان دیدار کرد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد ، در پی نهضت دیدار با خانواده شهدا ، سید حسن سالاری مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی استانداری یزد به همراه جمعی از همکاران با جمعی از خانواده شهدای استان دیدار کرد .