دیدار صمیمی معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور با دانشجویان

معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها به دیدار دانشجویان رفت وبه ایشان شاخه گل اهدا کرد .

 ابوطالب جوان معاون استاندار و فرماندار ویژه به همراه احمد شافعی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی خود با حضور در دانشگاه‌های نیشابور، آزاداسلامی ،فرهنگیان،فنی دخترانه و علوم پزشکی نیشابور به دیدار دانشجویان رفت وبا اهدای گل آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک گفت.

معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور در این دیدار صمیمی  به شنیدن مشکلات دانشجویان در خصوص خوابگاه و مشکلات صنفی ایشان  پرداخت و به مدیران دانشگاه  ها تاکید کرد و دستور داد تا نسبت  به برطرف کردن مشکلات  و مطالبات دانشجویان عزیز تلاش کنند.