یکشنبه‌های مردمی؛

دیدار رئیس شورای اسلامی شهر یزد با شهروندان

عزیز اله سیفی رئیس شورای اسلامی شهر یزد از نزدیک با شهروندان دیدار و مسائل و مشکلات آنها را بررسی کرد.