همزمان با گرامیداشت هفته پهلوانی

دیدار دکتر نجفی در هفته فرهنگ پهلوانی با پهلوان حیدری

همزمان با گرامیداشت هفته پهلوانی در محل منزل پهلوان حیدری صورت گرفت .

به گزارش شهرداران، همزمان با گرامیداشت هفته فرهنگ پهلوانی دکتر نجفی شهردار گرمدره به همراه جمعی از معاونین و مدیران زیر مجموعه خود جهت تکریم از مقام پهلوانان و پیشکسوتان شهر گرمدره در محل منزل پهلوان حیدری حاضر و از مقام آن عزیز تقدیر بعمل آورد .

گفتنی است طی این دیدار صمیمانه پهلوان حیدری ضمن بازگویی خاطرات ورزشی خود به پاس زحمات و تلاش های بی وقفه ی شهردار گرمدره با اهداء شال پهلوانی از ایشان تقدیر بعمل آوردند