شهردار تبریز گفت:

دو هزار برنامه در زمینه کارکردهای اجتماعی برای سال آینده تدوین شده است

شهردار تبریز گفت: رویکرد شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۲ پررنگ کردن کارکرد اجتماعی در کنار وظایف خدماتی این نهاد است.

یعقوب هوشیار در گفتگو با خبرنگار شهریار اظهار کرد: برای اولین بار در شهرداری تبریز پیوست کارکردهای اجتماعی با بیش از دو هزار برنامه تدوین شده است.

وی ادامه داد: رویکرد جدید شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۲ پر رنگ کردن کارکرد اجتماعی مجموعه است زیرا شهرداری تنها یک نهاد خدماتی صرف نیست.

شهردار تبریز با بیان اینکه توسعه اساسی کلانشهرها با مشارکت و همراهی شهروندان امکان پذیر است، گفت: پایه اصلی توسعه شهر مشارکت فعال و همراهی شهروندان است و حتی مطالبات مردمی در پیشبرد اهداف مدیریت شهری موثر است.

وی افزود: در زمینه رویکردهای اجتماعی، دغدغه ورزش شهر را هم داریم و اگر آمار آسیب‌های اجتماعی در سه ماه اول سال استخراج شود، متوجه تاثیر مستقیم ورزش بر میزان آسیب های اجتماعی می شویم.

هوشیار با بیان اینکه به دنبال ایجاد انگیزه برای جوانان هستیم، گفت: هدف اصلی ما آموزش و استعدادیابی و توسعه ورزش‌های همگانی است‌ و اگر از بین نوجوانان و جوانان استعدادی پیدا شد، از او حمایت کنیم.

وی عنوان کرد: برنامه ما در سال آینده ایجاد مجموعه‌های ورزشی در ۱۶ محله کم‌برخوردار جهت ساماندهی و آموزش کودکان و نوجوانان بر اساس رویکردهای اجتماعی است.