دو اقدام برجسته استان یزد در حوزه آموزش و پرورش و آموزش

استاندار یزد راه اندازی هنرستان های جوار صنعتی و جوار معدنی را اقدامی ارزنده، نوآورانه و الگویی دانست و گفت: این اقدام در کمتر استانی توسط بخش صنعت و معدن در حال انجام است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد دکتر مهران فاطمی در مراسم زنگ مهارت و مشارکت در محل شرکت صنعتی یزد لوله با اشاره به انجام دو اقدام برجسته در حوزه های آموزش عالی و اموزش و پرورش جهت تربیت نیروی انسانی متخصص، تکنسین و کارآمد، اظهارداشت: اقدام الگویی، ارزشمند و از سیاست های استان در حوزه آموزش و پرورش “راه اندازی هنرستان های جوار صنعتی” است که این مهم باید بیش از گذشته توسعه یابد.
استاندار یزد اقدام برجسته انجام شده در حوزه دانشگاه را اجرای طرح بورسیه تحصیلی دانست و اظهارداشت: براساس این طرح افراد مستعد از طریق آزمون، جذب بخش صنعت شده و دانش را در کنار فن فرا می گیرند.
وی خطاب به خانواده های هنرآموزان حاضر در این آئین گفت: فرصت ها محدود و تقاضا زیاد است لذا آن هایی پیش اند که در چیزی از دیگران بیش اند و لازمه این بیش بودن “مهارت و تخصص” است.
وی در پایان از مجموعه مدیریت یزد لوله به جهت تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه، در کنار فعالیت های خود قدردانی و اضافه کرد: یکی از مصوبات شورای آموزش و پرورش و تاکیدات وزیر موضوع راه اندازی هنرستان های جوار صنعتی، جوار کارخانه ای و جوار معدنی است.
دکتر فاطمی با بیان اینکه یزد، استانی صنعتی و معدنی و دارای منابع انسانی توانمند است، خاطرنشان کرد: راه اندازی هنرستان ها جوار صنعتی و معدنی سبب تحصیل و مهارت آموزی همزمان هنر آموزان شده و این افراد می توانند پس از تحصیل در همان محیط یا محیط مشابه مشغول به کار شوند.(تقریبا مفهوم یکی از پاراگراف های بالاتر رو داره)
وی در پایان از کسب مجوزات لازم در شرکت چادرملو برای راه اندازی هنرستان شبانه روزی خبر داد و گفت: مسیر ما حرکت به سمت دانشگاه ها و مدارس کارآفرین است که امید است با همکاری صنایع و معادن این هدفگذاری محقق شود.