علی آبادکتول میزبان دوره آموزشی تنظیم بودجه

تنظیم بودجه

به گزارش شهرداران و  به نقل از علی آبادکتول میزبان دوره آموزشی تنظیم بودجه و نحوه تهیه دفترچه عوارضی شهرداری ها در سال ۱۴۰۳ . دوره آموزشی تنظیم بودجه و دفترچه عوارضی سال ۱۴۰۳ شهرداری ها ویژه اعضای شوراهای اسلامی شهر های استان گلستان به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر علی آبادکتول در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان برگزار شد. . این دوره آموزشی یک روزه با حضور اعضای شوراهای شهر استان با سخنرانی مرتضی شکی رییس شورای اسلامی شهر علی آبادکتول و مهندس حسینی مدیرکل دفتر شهری استانداری گلستان آغاز شد.

اجرای صحیح عملیات مالی، نیاز به بودجه بندی دقیق و علمی دارد چرا که دولت در تمام فعالیت های مالی خود، اعم از: کسب درآمد و پرداخت هزینه ها، اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام می دهد، بنابراین می توان گفت بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.

مدیریت صحیح، نیاز به تسلط کامل به مباحث بودجه ریزی دارد. علاوه بر اهمیت موضوعات مدیریت و ضروریات آن، نحوه و نوع آموزش آن برای فراگیری بهتر مخاطبان نیز حائز اهمیت است. ما در این آموزش می خواهیم با بهره گیری از بهترین تکنیک های موثر یادگیری و حذف روش های طولانی سنتی، به آموزش مهارت های حرفه ای به مدیران بپردازیم.

دانشجویان در پایان این آموزش با کلیات و اصول بودجه، مراحل تنظیم بودجه، نقش های اقتصادی بودجه و نقش شرکت های دولتی و سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه آشنا می شوند و در نهایت در رابطه با قانون محاسبات عمومی اطلاعاتی به دست خواهند آورد.