دهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی-رینوتکس

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز از حضور این معاونت در دهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی-رینوتکس با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز و ارائه هشت ایده در حوزه نوآوری و فناوری خبر داد.

به گزارش شهریار، محمد عزتی با اعلام این خبر گفت: این معاونت با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز و ارائه هشت ایده در حوزه نوآوری و فناوری در این نمایشگاه حضور پیدا می‌کند.

وی، در تشریح ایده‌های ارائه شده در این نمایشگاه گفت: این ایده‌ها با همکاری کارکنان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز و مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز، تهیه شده است.
دهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی-رینوتکس از دوم تا ششم آبان در محل دائمی برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی تبریز سالن امیرکبیر برگزار خواهد شد.