دستگاه تولید کمپوست شهرداری پل سفید

شهرداری و شورای شهر پل سفید

با پیگیری های اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار پل سفیددستگاه تولید کمپوست از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به شهرداری پل سفید تحویل داده شد.

به گزارش شهرداران مهندس اکبرنژاد شهردار پل سفید با بیان اینکه شهرداری پل سفید در بین شهرداری های شهرستان تنها شهرداری پیشگام در طرح تفکیک زباله از مبداء(ماپ) می باشد و پیمانکار طرح فعالیت خود در زمینه مدیریت اجتماعی پسماند را آغاز کرده است افزود: این دستگاه توسط یکی از شرکت های دانش بنیان در تهران تولید شده و از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در راستای اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا شهر پل سفید به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار یافت. شهردار ارزش ریالی این دستگاه را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: این دستگاه در هر ۲۴ ساعت یک تن زباله تر را تبدیل به ۳۰۰ کیلو گرم کود گیاهی می کند و قرار است پس از احداث سوله و تجهیز سایت زباله در محل دفن زباله نصب گردد. شهردار پل سفید با تاکید بر اینکه برای استفاده از این دستگاه حتما باید زباله ها تفکیک شده باشند از شهروندان در خواست کرد در طرح تفکیک زباله در مبدا شهرداری را یاری نمایند تا بتوانیم شهری بدون زباله و مشکلات محیط زیستی به نسل های آینده تحویل دهیم