دسترسی اعضای شورای اسلامی شهر تبریز به سامانه شفافیت

شهردار تبریز با بیان اینکه سامانه شفافیت راه‌اندازی شده و اعضای شورای شهر به آن دسترسی دارند، گفت: شخصا موافق اظهار نظر و ورود شورا به پرونده‌های مختلف هستم.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: سامانه شفافیت شهرداری تبریز راه اندازی شده و تعدد پروانه و جنس دفاع از پرونده ها متفاوت است. در این خصوص هر زمان اعضای شورا بخواهند، می‌توانیم به این سامانه دسترسی بدهیم.

وی با بیان اینکه در بحث شفافیت هیچگونه مشکلی نداریم، افزود: اعضای محترم شورا حق ورود به مراحل پرونده‌های مختلف را در هر زمان دارند. در شرایط فعلی نیز به جز سامانه حقوق و مزایا، اعضای شورا به سامانه‌های شهرداری دسترسی دارند.

شهردار تبریز عنوان کرد: در صورت تصویب هیئت رئیسه محترم شورای اسلامی شهر، دسترسی به سامانه حقوق و مزایا نیز برای اعضای شورا ایجاد می‌شود.