مدیران کشوری و استانی شنونده درخواست‌های کشاورزان باشند

نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان‌ها

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید کرد که مدیران کشوری و استانی در بین کشاورزان حضور پیدا کنند و شنونده درخواست‌های درخواست‌های کشاورزان باشند.

به گزارش شهرداران و  پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، محمدرضا فلاح با تقدیر از دستگاه‌هایی که زمینه حضور گردشگران را در ایام نوروز فراهم کردند اظهار کرد: تلاش زیادی شد که میهمانان نوروزی در اصفهان نهایت لذت را ببرند و خدا را شکر اصفهان یکی از استان‌های مهم گردشگری است که مسافران آن را برای بازدید انتخاب می‌کنند.

وی با اشاره به تجمع کشاورزان در اعتراض به بی آبی افزود: متأسفانه تا کنون مسئولان اجرایی در بین این کشاورزان حضور پیدا نکردند. متأسفانه مسئولان نسبت به اقشار مختلفی که در حوزه‌های مختلف اعتراض دارند پاسخ گو نیستند و در نهایت کار به بحران کشیده می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مسئولان کشوری از جمله وزیر کشور و نیرو، استاندار و مدیر آب منطقه‌ای در بین کشاورزان حضور پیدا کنند و شنونده درخواست‌های آنان باشند

وی با اشاره به تجمع کشاورزان در اعتراض به بی آبی افزود: متأسفانه تا کنون مسئولان اجرایی در بین این کشاورزان حضور پیدا نکردند. متأسفانه مسئولان نسبت به اقشار مختلفی که در حوزه‌های مختلف اعتراض دارند پاسخ گو نیستند و در نهایت کار به بحران کشیده می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مسئولان کشوری از جمله وزیر کشور و نیرو، استاندار و مدیر آب منطقه‌ای در بین کشاورزان حضور پیدا کنند و شنونده درخواست‌های آنان باشند