دبیرخانه شهر خلاق شهرداری تبریز تشکیل می‌شود

قائم مقام شهردار تبریز گفت: کارگروه‌هایی در حوزه‌های مختلف برای جذب ایده‌های نوآورانه تشکیل می‌شود که نظر نهایی در مورد اجرایی این ایده‌ها توسط این کارگروه ارائه خواهد شد.

به گزارش شهریار، محبوب تیزپاز در جلسه فناوری و شهر خلاق اظهار کرد: باید مکانیزمی برای دعوت از نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان و معرفی ایده‌های نوآورانه آنها طراحی و اجرا شود.

وی افزود: در این زمینه تشکیل دبیرخانه شهر خلاق شهرداری تبریز برای ایجاد تعامل مؤثر با نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری است.

قائم مقام شهردار تبریز یادآور شد: باید به سمت هوشمندسازی بخش‌هایی برویم که رضایتمندی شهروندان را در حل معضلات شهری همچون کاهش ترافیک و آلودگی هوا به دنبال دارد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال وقتی سیستم تردد اتوبوس‌ در شهر هوشمند شده است، هزینه‌های شهرداری نیز کاهش یافته است.

تیزپاز تصریح کرد: هدف مدیریت شهری، استفاده از ایده‌های خلاقانه در راستای توسعه متوازن شهر است.

وی اضافه کرد:  دعوت از اساتید متخصص در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری، نحوه حمایت از ایده‌های مربوط به شهرداری و دیگر حوزه‌ها و مدیریت موضوعات باید به صورت دقیق در دبیرخانه شهر خلاق اجرایی شود.