همایش بزرگداشت ۶۸ دانش آموز شهید شهرستان بروجرد

به گزارش شهرداران و به نقل از شهرداری بروجرد همایش بزرگداشت ۶۸ دانش آموز شهید شهرستان بروجرد همزمان با شب شهادت امام هادی(ع) برگزار میشود

به گزارش شهرداران و به نقل از شهرداری بروجرد همایش بزرگداشت ۶۸ دانش آموز شهید شهرستان بروجرد همزمان با شب شهادت امام هادی(ع) برگزار میشود