استاندار همدان:

خیابان اکباتان متناسب با بافت سنتی مرمت و بازسازی شود

استاندار همدان با اشاره به وضعیت انتهای خیابان اکباتان که در شان شهر نیست، گفت: این محل باید متناسب با بافت سنتی مرمت و بازسازی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری همدان، علیرضا قاسمی فرزاد در جلسه بررسی و تصویب تفاهم نامه مدیریت یکپارچه بافت تاریخی شهر همدان افزود: اگر بافت فرسوده به درستی مرمت نشود، ممکن است با یک زلزله خسارات بسیار زیادی متحمل شویم، بنابراین واحدهای نابسامان شهری باید دستخوش تغییر و موزون سازی شود.

وی با بیان اینکه هدف از ثبت جهانی، کسب امتیاز و بهسازی زیرساخت های فرهنگی شهر است ادامه داد: هدف مدیریت یکپارچه بافت تاریخی از ارائه طرحهای و راهکارها، ایجاد محدودیت و سلب حقوق شهروندان همدانی نیست.

استاندار همدان تاکید کرد: اینکه زندگی مردم را محدود کنیم قابل پذیرش نیست، نباید به مردم بگوییم کسی حق تخریب و بازسازی را ندارد چراکه مردم نباید تحت فشار قرار گیرند.

وی تصریح کرد: نباید شعاع مجموعه تاریخی را اینقدر تسری دهیم که مردم از پیشینه خودشان اعلام انزجار کنند، بلکه مردم باید آورد اقتصادی حضور گردشگر را در زندگی خود داشته باشند.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه «منظر تاریخی شهری از هگمتانه تا همدان» افتخاری برای مردم این شهر است گفت: ثبت شهر تاریخی همدان باید سالهای گذشته انجام می شد.

وی اظهار داشت: مسجد جامع به عنوان مکانی که سابقه تاریخی و بنیان اعتقادی در داخل بافت سنتی دارد، مکانی ارزشمند تلقی می شود.

استاندار همدان گفت: همدان از لحاظ جغرافیایی محدودیت دارد و نمی خواهیم مجموعه باغ ها و فضای سبز شهر مورد هجمه ساخت و ساز قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فضاسازی و همگن کردن مجموعه تاریخی همدان ضرورت دارد، تاکید کرد: همراهی و همدلی مردم برای مرمت آثار تاریخی اجتناب ناپذیر است.