خواهر خواندگی شهر یزد با شهر های شرقی و آسیای میانه

رئیس کمیسیون گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی و روابط بین الملل شورای اسلامی شهر یزد مطرح کرد: خواهر خواندگی شهر یزد با شهر های شرقی و آسیای میانه در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

حقیرالسادات درجلسه کمیسیون گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی و روابط بین الملل شورای اسلامی شهر یزد به پیگیری خواهرخوانده های شهر میراث جهانی یزد پرداخت و گفت: باتوجه به اتفاقات اخیر و بحث تحت و الشعاع قرار گرفتن روابط بین الملل با تعدادی از کشور های غربی به خصوص کشور های اروپایی، اعضای کمیسیون در صدد هستند برای استفاده از ظرفیت کشور های شرقی و آسیای میانه توجه ویژه ای به محور چین و روسیه داشته باشند و به شهر های خواهر خوانده یزد که در این محور قرار دارند تمرکز ویژه ای شود.

رئیس کمیسیون گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی و روابط بین الملل ادامه داد: باتوجه به قرار داد ۲۵ ساله ایران و چین در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و بخصوص گردشگری همچنین با درنظر گرفتن اینکه این کشور یک چهارم جمعیت جهان را در خود جای داده است و ازطرفی بزرگترین کشور گردشگر فرست جهان است و در آینده در بحث گردشگری ظرفیت های بسیار زیادی دارد تصمیم گرفته شد بر خواهرخوانده گی یزد و شهر پینگ یائو چین به طور ویژه برنامه ریزی و شهردار این شهر به یزد سفر کند تا ارتباطات بیشتری صورت پذیرد.

حقیرالسادات با اشاره به اینکه پهناور ترین کشور جهان یعنی روسیه ارتباط خوبی با ایران دارد گفت: شهر کازان روسیه نیز جهت خواهر خواندگی با یزد و همچنین دعوت شهردار این شهر به یزد در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.