خلاصه منابع و مصارف شورای اسلامی تبریز

خلاصه درآمد و هزینه‌های شورای اسلامی کلانشهر تبریز در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تبریز، خلاصه منابع و مصارف این شورا در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ به منظور رعایت شفافیت و طبق روال قبلی به شرح زیر منتشر شد

.