شهرداری ارومیه

خط‌کشی محدوده میدان انقلاب و خیابان شهید امینی

مسیر محدوده میدان انقلاب و خیابان شهید امینی خط‌کشی شد به گزارش امور ارتباطات معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه، پس از انجام مراحل اجرای آسفالت رویه در محدوده میدان انقلاب و خیابان شهید امینی، خط‌کشی این مسیرها طی عملیات شبانه و توسط عوامل مدیریت مهندسی، ایمنی و ترافیک شهرداری ارومیه […]

مسیر محدوده میدان انقلاب و خیابان شهید امینی خط‌کشی شد

به گزارش امور ارتباطات معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه، پس از انجام مراحل اجرای آسفالت رویه در محدوده میدان انقلاب و خیابان شهید امینی، خط‌کشی این مسیرها طی عملیات شبانه و توسط عوامل مدیریت مهندسی، ایمنی و ترافیک شهرداری ارومیه انجام شد .