رفیعی‌آتانی:

عدالت دستاورد نهایی حکمرانی مشارکتی

رییس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با بیان اینکه انسجام اجتماعی از نتایج حکمرانی مشارکتی است، گفت: حکمرانی مشارکتی یعنی اینکه تصمیم مشترک بین همه مردم به حکمرانی برسد. به گزارش شهرداران و عطاالله رفیعی آتانی، رییس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در سلسله نشست‌های شهراندیش با موضوع «حکمرانی مشارکتی و سرمایه اجتماعی» که […]

رییس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با بیان اینکه انسجام اجتماعی از نتایج حکمرانی مشارکتی است، گفت: حکمرانی مشارکتی یعنی اینکه تصمیم مشترک بین همه مردم به حکمرانی برسد.

به گزارش شهرداران و عطاالله رفیعی آتانی، رییس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در سلسله نشست‌های شهراندیش با موضوع «حکمرانی مشارکتی و سرمایه اجتماعی» که ظهر امروز -یکشنبه ۲۴ دی‌ماه- با حضور امین توکلی زاده، معاون امور اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد، گفت: حکمرانی مشارکتی به وسیله رسانه ها موثرتر جلوه می‌کند. رسانه ها که از قدرت سیاسی بیشتری برخوردارند، اعمال اراده می‌کنند. در مفهوم حکمرانی افزوده ای به نام همراهی مجموعه های اجتماعی وجود دارد. به همین دلیل در ذات حکمرانی نوعی مردم سالاری نهفته است.

وی ادامه داد: ذات حکمرانی را تصمیم گیری می‌دانم. هرچند اجرا و نظارت وجود دارد اما اساس آن تصمیم گیری است. بنابراین وقتی از حکمرانی مشارکتی صحبت می کنیم یعنی حق انتخاب صاحبان قدرت با مردم تقسیم می شود. اکر در فضای شهرداری صحبت می کنیم آن وقت به معنای این است که شهرداری به اندازه مردم گسترده بشود.

رفیعی آتانی خاطرنشان کرد: مجلس اولین رکن تصمیم گیری است که از سمت مردم بالا می آید. بنابراین حکمرانی مشارکتی یعنی اینکه تصمیم مشترک بین همه مردم به حکمرانی برسد. بخشی از تصمیم را باید به مردم بسپاریم. این نوع حکمرانی در دولت های محلی  مفیدتر و کم هزینه تر محقق می شود.رییس مرکز مطالعات با بیان اینکه اگر مدیریت شهری تهران برای حکمرانی مشارکتی اراده داشته باشد یعنی بنا دارد تصمیماتش را با کمک مردم بگیرد، اظهار کرد: نقش مردم در اندیشه سیاسی اسلامی و بیانات امام خمینی(ره) مشهود است. جمهوری اسلامی حاصل ضرب جمهوری و اسلام است. یعنی اگر هر کدوم نباشد کل نیست. اگر جمهور نباشد کل سیستم وجود خارجی نخواهد داشت. اینکه در بیان رهبر انقلاب آمده که رای مردم نشانه مشروعیت است به همین معناست. وی خاطرنشان کرد: بر اساس این مبانی هر اندازه که نقش مردم افزایش پیدا کند جمهوری اسلامی، جمهوری تر خواهد شد. در این صورت از فاز دوم مردم سالاری صحبت می‌کنیم. رفیعی بیان کرد: ما احساس می کنیم مشترکات جامعه کاهش پیدا کرده است. اگر بخواهیم مشترکات مردم را در تمام حوزه های زندگی تقویت بشود مردم باید فعال و در ارتباط موثر و متاثر از هم باشند.

وی با تاکید بر اینکه افراد مختلف جامعه هرقدر که بیشتر در تصمیم گیری مشارکت کنند، رشد می‌کنند، گفت: از مظاهر پیشرفت افزایش انگیزه برای مشارکت های اجتماعی است. افراد تلاش بیشتری می‌کنند و در تصمیم گیری سهیم می‌شوند. افراد از هم یاد می‌گیرند. محصول این افزایش دانش و بهره هوشی جامعه است. رفیعی آتانی گفت: انسجام اجتماعی نیز از نتایج حکمرانی مشارکتی است. اعتماد عنصر اصلی سرمایه اجتماعی است. افراد وقتی به تنهایی تصمیم می‌گیرند دچار سوگیری می‌شوند، ولی با مشارکت افراد بیشتر بیراهه ها کاهش پیدا می‌کند.

رییس مرکز مطالعات بیان کرد: دستاورد نهایی حکمرانی مشارکتی عدالت است. این باعث می شود که قدرت عادلانه تر توزیع بشود یعنی امکان اعمال اراده بین افراد بیشتری تقسیم می‌شود. این در منزلت اجتماعی نیز اثرگذار است. بنابراین با این رویکرد فضایی که عده ای فرمان بدهند و عده ای فرمان بگیرند، جمع می‌شود. ما باید باهم حکومت کنیم و این تجربه انقلاب اسلامی در همه دوران ها مانند دفاع مقدس بوده است. وی در پایان گفت: در دفاع مقدس مردم ایستادند و دولت همراهی کرد. ما موفق ترین کار تاریخ را انجام دادیم؛ یک کار جمعی با حضور مردم و مدیریت آنها.