حمل و نقل رایگان دانش آموزان استثنایی در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

افسانه خواست خدایی در هشتادوپنجمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیرازبیان کرد: حدود ده درصد از افراد جامعه را معلولان تشکیل می دهند و شهرداری بر اساس قانون حمایت از حقوق معلولان موظف به ارائه خدمات حمل و نقل رایگان به این عزیزان می باشد.

افسانه خواست خدایی در هشتادوپنجمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیرازبیان کرد: حدود ده درصد از افراد جامعه را معلولان تشکیل می دهند و شهرداری بر اساس قانون حمایت از حقوق معلولان موظف به ارائه خدمات حمل و نقل رایگان به این عزیزان می باشدولی تاکنون در شان این گروه اقدام زیادی در شهر توسط متولیان صورت نگرفته و شهرداری بر اساس قانون حمایت از جامعه معلولان مکلف است سریعتر اقداماتی جهت حمل و نقل رایگان این بزرگواران فراهم آورد.

خواست خدایی عضو هیئت رئیسه شورا با بیان اینکه در حال حاضر برجهت کمبود سرویس مدارس و مشکلاتی که در این راستا به وجود آمده ،جامعه مدارس استثنایی نیز از آن مستثنا نبوده و خانواده دانش آموزان استثنایی با مشکلات بسیاری جهت تهیه سرویس این عزیزان روبرو هستند ؛ بیان کرد: مصوبه ای دوفوریتی در شورا تصویب شد که بر اساس آن شهرداری شیراز مکلف است هر چه سریعتر لایحه ای جهت ارائه خدمات سرویس دهی به کل مدارس استثنایی شیراز به شورای اسلامی شهر شیراز تقدیم کند .

خواست خدایی افزود : به جهت سخت و حائز اهمیت بودن شرایط کودکان استثنایی مدرسه دولتی گلها که تنها مدرسه کودکان جسمی حرکتی دولتی در شهر شیراز محسوب می شود و شهرداری مکلف شد سریعا به تعداد مورد نیاز وسیله حمل و نقل از اتوبوس ، مینی بوس یا ون به همراه راننده برای شیفت صبح و ظهر تا پایان سال تحصیلی فراهم آورد تا انشاالله بخشی از مشکلات این عزیزان و خانواده هایشان حل شود.