حمایت و گسترش کسب و کارهای خرد و خانگی، از برنامه های راهبردی فرمانداری بهار

حضور مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت، مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت و مدیرکل صمت استان همدان در شهرستان بهار و بازدید از کارگاه های خیاطی و تولیدی پوشاک در روستاهای دستجرد و لتگاه.

احمد شانیان مدیرکل صمت استان در این بازدید بیان کرد: این بازدید با پیگیری های صورت گرفته از سوی فرماندار بهار در جهت حمایت از کسب و کار های خرد و خانگی در شهرستان بهار انجام شد.روح اله نباتی فرماندار بهار اظهار داشت: یکی از برنامه های راهبردی ما در شهرستان بهار، تسهیل، حمایت و گسترش کسب و کارهای خرد و خانگی است.

بررسی و رفع موانع تولید کارگاه‌های کوچک مسیر را برای پیشرفت و بالندگی در عرصه واحدهای بزرگتر مهیا می‌کند لذا توجه ویژه برای تامین سرمایه در گردش و رفع موانع و مشکلات این واحدهای تولیدی از اولویت های ماست.

کسب و کارهایی که در محیط کوچک و منزل شکل گرفته اند، از جمله ی بهترین کارآفرینی هایی هستند که می‌توان مورد حمایت قرار داد؛ چرا که نه تنها اشتغالزایی را با خود به همراه دارد بلکه باعث جذب نیرو از شهرها و سایر روستاها خواهدشد.

فرماندار بهار افزود: این نوع کسب و کارها را میتوان در کشور نیز گسترش دهیم چرا که صنعت پوشاک ازجمله ی صنایع بدون آلاینده و تخریب های زیست محیطی بشمار میروند.

روح اله نباتی فرماندار بهار در این بازدید خاطرنشان کرد: موضوع ارائه تسهیلات و تأمین مالی سرمایه در گردش و همچنین تأمین مواد اولیه از مهمترین دغدغه های این کارگاه ها بود که به زودی با حمایت های دولت مرتفع خواهد شد.