معاون استاندار خراسان جنوبی:

حق و حقوق کارگران به موقع پرداخت شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: حق و حقوق کارگران در حوزه های زیر مجموعه شرکت پخش فرآورده های نفتی در استان به موقع پرداخت شود.

وی با اشاره به گزارش های رسیده از تخلفات برخی از پیمانکاران در حوزه های زیرمجموعه شرکت نفت در استان، تصریح کرد: هیچ گونه کوتاهی در پرداخت حق و حقوق کارگران پذیرفتنی نیست.
رعایت نکات ایمنی و مسایل مرتبط با موضوع پدافند غیرعامل در جایگاه های سوخت، انبارها و مخازن ذخیره سوخت و… از دیگر مواردی بود که معاون استاندار به آن تأکید نمود.