نجفی:

اجلاس حقوق عامه و حقوق شهروندی

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: حقوق شهروندی و برگزاری اجلاس حقوق عامه و حقوق شهروندی اقدام خوبی بود که امیدواریم به احقاق این حقوق منجر شود. به گزارش شهرداران  سوده نجفی در دویست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای سخنان خود ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیسیتی با بیان اینکه […]

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: حقوق شهروندی و برگزاری اجلاس حقوق عامه و حقوق شهروندی اقدام خوبی بود که امیدواریم به احقاق این حقوق منجر شود.

به گزارش شهرداران  سوده نجفی در دویست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای سخنان خود ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیسیتی با بیان اینکه اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی منجر به عزم بیشتر محور مقاومت برای مبارزه می شود، اظهار کرد: برگزاری اجلاس حقوق عامه و حقوق شهروندی اقدام خوبی بود که امیدواریم به احقاق این حقوق منجر شود.

وی با بیان اینکه روزانه بسیاری از شهروندان از بزرگراه های پایتخت تردد می کنند، یادآور شد: نگهداشت بزرگراه ها وضعیت مطلوبی ندارند و از شهرداری تهران می خواهم نسبت به این موضوع وظیفه خود را انجام دهد.نجفی با اعلام اینکه شهردار تهران گفته که شهرداری به ۱۰۰ درصد وظایف خود در اجرای قانون هوای پاک عمل کرده است، تصریح کرد: از شهردار می خواهیم گزارش این اقدامات را در شورا ارائه دهد.

مجموعه حق هایی است که هر انسان به عنوان شهروند از آن ها برخوردار است و لازم است که توسط دیگران ، یعنی دیگر شهروندان و دولت رعایت شود.به طور کلی حقوق شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است. همچنین این حقوق غیر قابل‌ انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند.