حفظ و تقویت فضای سبز منطقه ۴ تبریز با آغاز محلول‌پاشی

در راستای توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز، محلول‌پاشی و چال‌کود در حوزه شهرداری منطقه ۴ انجام می‌شود.

به گزارش شهریار، در راستای توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز، محلول‌پاشی با کودهای آلی و شیمیایی npk و با رعایت کامل اصول فنی و استاندارد توسط واحد فضای سبز منطقه ۴ آغاز شده است.

این اقدام به منظور تقویت و رشد گیاهان، حفظ رطوبت و تأمین مواد غذایی خاک‌ در فضای سبز حوزه منطقه پخش می‌شود.