حضور کارکنان شهرداری منطقه ۴ در امر خیر اهدای خون

کارکنان شهرداری منطقه ۴ تبریز در راستای فرهنگ انسان‌دوستانه و ایثارگرانه اهدای خون شرکت کردند.

به گزارش شهریار، اهدای خون هدیه‌ای است که جان می‌بخشد و به عنوان یک فرهنگ انسان‌دوستانه و ایثارگرانه محسوب می‌شود.
در راستای ترویج فرهنگ حسنه اهدای خون، تیم سیار سازمان انتقال خون آذربایجان‌شرقی در شهرداری منطقه ۴ تبریز حضور یافت و جمعی از کارکنان این منطقه به‌ صورت داوطلبانه جهت یاری رساندن و مداوای بیماران هموطن، خون اهدا کردند.