حضور فرماندار در مجمع بسیجیان شهرستان مه ولات خراسان رضوی

مجمع بسیجیان شهرستان روز پنج شنبه با حضور مجتبی علی نژاد فرماندار مه ولات و بسیجیان شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ؛  علی نژاد در جلسه  مجمع بسیجیان ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) ،از جایگاه بسیج بعنوان عنصری همیشه در صحنه  قدردانی نمود.
فرماندار  تاکید کرد بسیج همواره در صف اول خدمت به مردم در تمام زمینه ها حضور فعال داشته و به خوبی نقش خود را ایفا نموده است. فرهنگ والا ی بسیج که به امر امام پدید آمد امروز در حال صدور به کشورهای منطقه است.