ایمن سازی و حذف زوائد فیزیکی در ناحیه یک منطقه۱۴

در راستای طرح تحولی بیست‌گانه خدمت در منطقه ۱۴ انجام شد؛

حذف زوائد فیزیکی مناسب سازی و به سازی معابر به منظور تسریع در تردد و کاهش مخاطرات در اولویت فعالیت های عمرانی ناحیه ۱ منطقه ۱۴ قرار دارد.
به گزارش شهرداران و روابط عمومی منطقه ۱۴، محمد زاده شهردار ناحیه ۱ در این باره گفت: در راستای طرح تحولی ۲۰ گانه خدمت با محور ایمن سازی، عملیات مناسب سازی و بهسازی معابر جهت رفاه حال شهروندان در دستور کار قرار دارد.
محمد زاده در توضیح خبر افزود: اقدامات اصلاحی انجام شده در برداشت های ۳۶۰ درجه ی سطح محدوده شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام گردیده است.این مسئول با اشاره به تحول منظر شهری با بهسازی المان های ترافیکی و حذف زوائد فیزیکی در قالب طرح تحولی بیست گانه خدمت انجام شده بیان کرد: ۲۵۷ عدد تجهیزات اعم از استوانه، کاشن تانک، بشکه ترافیکی نصب و اقدامات ترافیکی و ایمنی چون خط کشی بلوک عابر پیاده، خط و نوشتار ایست، رنگ آمیزی جدول در معابر و بزرگراه ها اجرا شده است.رام سازی و ایمن سازی علائم افقی خط کشی احیای بلوک عابر پیاده در تقاطع لطیفی به میعاد شمالی و خیابان علی آبادی، احیای کانال های عابر پیاده و اجرای خط و نوشتار ایست.۲۵۷ عدد تجهیزات اعم از استوانه، کاشن تانک، بشکه ترافیکی نصب و اقدامات ترافیکی و ایمنی چون خط کشی بلوک عابر پیاده، خط و نوشتار ایست، رنگ آمیزی جدول در معابر و بزرگراه ها اجرا شده است.