جمع آوری ۴۵ تن خاک و نخاله از حاشیه بولوار مفتح شرقی

شهردار منطقه پنج گفت : طی هفته گذشته 45 تن خاک و نخاله از حاشیه بولوارمفتح شرقی در این منطقه جمع آوری شد.

به گزارش شهرداران، “مجید وحدتی پور” با بیان این مطلب، افزود: با توجه به درخواست های مردمی و با هدف حذف آلاینده های محیطی، کمک به بهبود فضا و سیمای شهری، حفظ سلامت شهروندان و رعایت بهداشت عمومی ساکنان منطقه، ۴۵ تن خاک و نخاله از اراضی حاشیه بولوار مفتح شرقی ۲، ۶ و ۲۴ جمع آوری شد.

وی در ادامه بیان کرد: پاکسازی اراضی بایر و رها در نبش خیابان مفتح شرقی یک و همچنین بولوار مفتح شرقی حدفاصل ۲-۴ و ۲۴-۲۶ نیز در این راستا صورت گرفت.

شهردار منطقه پنج با بیان اینکه انجام عملیات تراش و روکش مکانیزه آسفالت این محور به تازگی صورت گرفته، به پاکسازی تراشه آسفالت در معابر سطح بولوار مفتح شرقی اشاره و اظهار کرد: پاکسازی ۳ مورد تراشه آسفالت باقیمانده از جمع آوری سرعتکاه های حدفاصل مفتح شرقی ۱۸ تا ۲۸ نیز از دیگراقدامات قابل ذکر در راستای زیباسازی محیط است.

به گفته وحدتی‌پور، با توجه به قرار گرفتن این معبر به عنوان یکی از بولوارهای ورودی شهر، عملیات پاکسازی محیطی معابر مفتح شرقی به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.