طرح نوماند و جمع آوری متکدیان

پوریافر شهردار منطقه ۲۱

جلسه هماهنگی اجرای طرح سراسری ساماندهی آسیب های اجتماعی در منطقه ۲۱

پوریافر شهردار منطقه ۲۱: طرح نوماند و جمع آوری متکدیان به طور جدی پیگیری شود
جلسه هماهنگی طرح سراسری ساماندهی آسیب های اجتماعیدر منطقه ۲۱ شهرداری تهران برگزار شد.
به گزارش شهرداران و  روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱، “محمدرضا پوریافر” شهردار منطقه ۲۱ با اشاره تاکیدات شهردار تهران در اجرای هماهنگ و همه جانبه اجرای این طرح گفت: در نواحی سه گانه منطقه اجرای طرح نوماند، جمع آوری متکدیان، معتادان متجاهر و زباله گردها به طور جدی دنبال می شود.
وی اظهارداشت: در دوهفته آینده، گشت های ویژه اجرای این در محلات ۱۳ گانه با شیفت بندی و برنامه ریزی مناسب به رفع آسیب های اجتماعی منطقه خواهند پرداخت.
شهردار منطقه ۲۱ با اشاره به ضرورت ارائه آموزش های مرتبط با زندگی شهری در حوزه هایی مثل تفکیک زباله به دانش آموزان گفت: در اجرای طرح سراسری ساماندهی آسیب های اجتماعی منطقه بسته های آموزشی میان خانواده های منطقه توزیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه رفع آسیب های اجتماعی برای بهبود کیفیت زندگی شهری یک ضرورت است، اظهارداشت: در اجرای طرح سراسری ساماندهی آسیب های اجتماعی، حفط شئون و کرامت انسانی در کنار توجه به آسیب های گروههای مختلف یک ضرورت است.
پوریافر، بر ضرورت همکاری بخش های مختلف منطقه در اجرای طرح سراسری ساماندهی آسیب های اجتماعی منطقه تاکید کرد و افزود: برنامه ریزی دقیق در حوزه تفکیک زباله و جمع آوری زباله های خشک در شهرک های مسکونی و محله های ۱۳گانه در اجرای این طرح باید دنبال شود.